Docieplenie fundamentów

EPS 035 EXPERT

XPS TOP 30 SF

Perymetryczne, zielone płyty produkowane z polistyrenu ekspandowanego w technologii agregatowej. Stosowane do izolacji cieplnej elementów konstrukcji budynków przede wszystkim tych stykających się z gruntem.

Przeznaczenie i zakres stosowania

 • izolacja ścian fundamentów i ścian piwnic, z izolacją przeciwwodną, silnie obciążonych, gdzie nie występuje parcie hydrostatyczne na powierzchni płyty;
 • izolacja elementów przyziemia budynków, cokołów.

  Dostępne wymiary

  Grubość:

  • krawędzie na zakładkę: 30-200 mm

  Szerokość i długość: 600 x 1250 mm

  Ważne wartości techniczne

  Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λD≤0,035 W/mK
  Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: CS(10)≥120 kPa
  Wytrzymałość na zginanie: BS≥170 kPa
  Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu: WL(T)≤2 %
  Klasa reakcji na ogień: E