Docieplenie fundamentów

EPS 035 EXPERT

XPS TOP 30 SF

Odporne na ogień płyty izolacyjne o bokach formowanych na zakładkę, które zostały wykonane z wytłaczanego polistyrenu  

Przeznaczenie i zakres stosowania

  • izolacja podłóg na gruncie;
  • izolacja ścian piwnic;
  • izolacja cokołów;
  • izolacja stropodachów odwróconych;
  • izolacja dachów skośnych 

Dostępne wymiary

Grubość:

  • krawędzie na zakładkę: 30-220* mm

Szerokość i długość: 600 x 1250 mm, (615 x 1265 mm z zakładką)

* - grubości 140-220 mm dostępne na zamówienie

Ważne wartości techniczne

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: 30 - 60 mm: λD≤0,033 W/(mK)
70 - 80 mm: λD≤0,035 W/(mK)
100 - 160 mm: λD≤0,036 W/(mK)
180 - 220 mm: λD≤0,038 W/(mK)
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: CS(10/Y)≥300 kPa
Pełzanie przy ściskaniu: CC≥130 kPa
Klasa reakcji na ogień: E