IBF

 

Budget


Classic


Universal


Kombi


IBF Kombi KONDENS

Duo


Wentylacje

IBF KOMBI Kondens to system powietrzno - spalinowy przeznaczony do kotłów z zamkniętą komorą spalania, a w szczególności do kotłów kondensacyjnych i niskotemperaturowych. System kominowy IBF KOMBI Kondens złożony jest z szamotowych profili wewnętrznych wyposażonych w bezpieczne łącznie typu “MUFA” z uszczelką elestomerową oraz z obudowy z pustakow keramzytobetonowych. Po utworzeniu z profili dwuściennych przewodu kominowego, szamotowe profile wewnętrzne stanowią przewód spalinowy. Przestrzeń pomiędzy przewodem spalinowym a obudową wykorzystuje się jako przewód powietrzny. Przewodem spalinowym odprowadzane są spaliny z urządzeń grzewczych, a przewodem powietrznym dostarczane jest powietrze z zewnątrz budynku potrzebne w procesie spalania. Stosowane urządzenia grzewcze nie pobierają powietrza z pomieszczeń, w których są zainstalowane (urządzenia grzewcze z zamkniętą komorą spalania). Zastosowanie rur o długości 66cm oraz 100cm pozwala na zmniejszenie ilości połączeń, a tym samym minimalizuje możliwość popełnienia błędów wykonawczych.

IBF Kombi Kondens dostępny jest w średnicach: 100, 120, 160mm